200813-Jessica-personalbrandphotos-034.j

 KONSULT INOM HR UTBILDNING & ORGANISATIONSUTVECKLING

Att få människor och organisationer att växa

En framgångsrik organisation består av motiverade och engagerade människor som kan sina jobb och gör rätt saker, som samarbetar och stöttar varandra och har gemensamma värderingar och mål. Det finns alltid en tydlighet i varför företaget finns och hur verksamheten ska bedrivas.

Hill Holm Coaching & Consultings fokus i uppdragen är utveckling och att skapa hållbara och långsiktiga resultat utifrån önskade mål,strategier och företagskulturer. Framgång skapar organisationer som gör medvetna strategiska val, har en god och hållbar kultur samt arbetar proaktivt för att ständigt utvecklas.

 

Hill Holm Coaching & Consulting har erfarenhet av och kan stödja ert företag eller organisation inom:

  • Coaching

  • Förändringsarbete

  • Organisationsutveckling

  • Ledarskap & Chefsstöd

  • Teamutveckling

  • Personlighetsanalyser

  • Utbildningar & Workshops

  • HR relaterade frågor till exempel rehab, rekrytering & kompetensutveckling

 

Vill du höra mer? Kontakta mig för ett första möte. 

 

 

utveckling