Coaching

VÄGEN ATT NÅ UPPSATTA MÅL OCH BÄTTRE BESLUT

 

 

 

Coaching handlar om att skapa medvetenhet. Genom öppna, kraftfulla frågor, aktivt lyssnande och feedback stimuleras du till egen reflektion och din egen medvetenhet ökar. Coaching fokuserar på det du vill ha, dina mål och hur du ska nå dem.Coaching utmanar dina begränsade övertygelser och hinder samt ger dig nya perspektiv.Genom coaching når du din fulla potential.

 

I min roll som coach så vägleder jag dig, skapar förutsättningar samt hjälper dig att hålla fokus på ditt önskade uppsatta mål. Coaching är en förändringsprocess som leder till utveckling genom att fokusera på styrkor, möjligheter och handling.

Coaching är en professionell samtalsmetodik som hjälper att nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.  

 

 Coaching tar dig från - nuläget till det önskade nyläget.

 


 

Coaching, ett steg 

som förändrar resten av ditt liv ... 

GettyImages-597661103.jpg
200813-Jessica-personalbrandphotos-017.jpg

BUSINESS 

INDIVIDUELL COACHING

Vill du hitta ditt syfte, leva autentiskt och finna glädjen i varje ögonblick? Känner du att du har svårt att räcka till och ha en balans i livet? Då är du inte ensam. I dagens föränderliga värld är det vanligt att vi upplever stress, känner oss oroliga eller otåliga. Det kan påverka våra prestationer, våra relationer och vårt välbefinnande. Genom att ta dina visioner, både professionellt och privat från ord till handling behöver du ha förmåga att leda dig själv och andra. Allt börjar med ditt personliga ledarskap och det är dina styrkor som tar dig mot dina mål. Positiva effekter mina klinter har uppnått med individuell coaching är bland annat ökad medvetenhet, ökad motivation, minskad stress, utvecklat det personliga ledarskapet och ökat sitt välbefinnande.

BUSINESS COACHING

Hill Holm Coaching & Consulting erbjuder coaching för entreprenörer, ledare och team. Processen skräddarsys efter dig och din verksamhets utmaningar, mål och vision. Vi skapar klarhet kring ert nuläge och det  önskade läget samt vägleder er sedan från tanke till handling. Stärkt företagskultur, ökad struktur bättre ledarskap och tydligare kommunikation är bara några positiva effekter din verksamhet når med business coaching.

VAD ÄR COACHING?

Coaching är en professionell samtalsmetodik som handlar om att skapa medvetenhet för att nå uppsatta mål, få balans och förverkliga visioner.

I coaching får du hjälp att plocka fram ditt bästa jag och att genomföra önskade förändringar. Coaching används framgångsrikt för utveckling inom olika områden såsom ledarskap, karriär, företagande eller på det personliga planet.

I grunden är det alltid tre samtalsområden som återkommer inom coachingen: Mitt nuläge,vart jag står idag? Mitt nyläge-vart vill jag? Samt resan hur jag tar mig dit.

200813-Lumeah-Brand-Photography-002.jpg

Värde

Coachningsprocessen

Vi börjar med en kostnadsfri session online, telefon eller IRL. Där vi tittar närmare på just din situation och vad du vill fokusera på. Det första samtalet är det som lägger grunden för vårt samarbete.
 

Om du väljer att arbeta med mig som coach så erbjuder jag :

Business Coaching paketet som löper över 6 månader eller paketet för Individuell Coaching som löper över 3 eller 6 månader. Paketen innehåller även

-90 min introduktions kartläggning

-Arbetspärm

-Email och/eller telefon kontakt mellan våra sessioner för att lösa hinder eller fira tillsammans.

-60 min samtal två gånger i månanden under programmets gång.

-Strategier, verktyg och olika övningar.

-Ett uppföljningsmöte inom 3 månader efter avslutat samarbete.* Alla samtal sker i förtroende och som coach har jag tystnadsplikt

Är du nyfiken och vill veta mer boka ett kostnadsfritt möte för att ta reda på vad jag kan hjälpa just dig med.