Coaching

VÄGEN ATT NÅ UPPSATTA MÅL OCH BÄTTRE BESLUT

 

 

 

Coaching handlar om att skapa medvetenhet. Genom öppna, kraftfulla frågor, aktivt lyssnande och feedback stimuleras du till egen reflektion och din egen medvetenhet ökar. Coaching fokuserar på det du vill ha, dina mål och hur du ska nå dem.Coaching utmanar dina begränsade övertygelser och hinder samt ger dig nya perspektiv.Genom coaching når du din fulla potential.

 

I min roll som coach så vägleder jag dig, skapar förutsättningar samt hjälper dig att hålla fokus på ditt önskade uppsatta mål. Coaching är en förändringsprocess som leder till utveckling genom att fokusera på styrkor, möjligheter och handling.

Coaching är en professionell samtalsmetodik som hjälper att nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.  

 

 Coaching tar dig från - nuläget till det önskade nyläget.

 


 

Coaching, ett steg 

som förändrar resten av ditt liv ... 

BUSINESS 

BUSINESS COACHING

Jag vill inspirera dig att nå framgång och bli den bästa versionen av dig själv
 

COACHING

Coaching är en professionell samtalsmetodik som handlar om att skapa medvetenhet för att nå uppsatta mål, få balans och förverkliga visioner.

I coaching får du hjälp att plocka fram ditt bästa jag och attgenomföra önskade förändringar. Coaching används framgångsrikt för utveckling inom olika områden såsom ledarskap, karriär, företagande eller på det personliga planet.

I grunden är det alltid tre samtalsområden som återkommer inom coachingen: Mitt nuläge,vart jag står idag? Mitt nyläge-vart vill jag? Samt resan hur jag tar mig dit.

utveckling

Utveckla ditt ledarskap, din karriär och ditt företag genom coaching ...

Coachningsprocessen

Vi börjar med en kostnadsfri Empowerment session online, telefon eller IRL. Där vi tittar närmare på just din situation och vad du vill fokusera på. Det första samtalet är det som lägger grunden för vårt samarbete.
 

Om du väljer att arbeta med mig som coach så erbjuder jag Business Empowerment paketet som innehåller 2 samtal per månad a´75 min under 6 månader. 

Coachning både på svenska och engelska.


* Alla samtal sker i förtroende och som coach har jag tystnadsplikt

© 2019 Hillholm Coaching & Consulting All rights reserved.

  • Facebook - svarta cirkeln
  • Spotify - svarta cirkeln
  • Linkedin - svarta cirkeln
  • Instagram - svarta cirkeln