Våra tjänster

  • Kostnadsfritt samtal för att se hur jag kan hjälpa dig vidare.

    30 min.

  • Individuell coaching eller Business Coaching

    1 tim.

    Pris varierar