Hill Holm Coaching & Consulting

Hill Holm Coaching & Consulting ägs och drivs av mig Jessica Hill Holm. Jag är certifierad Executive Coach och är även konsult inom organisationsutveckling. Jag startade mitt företag för att jag brinner för utveckling och vill inspirera till förändring och medvetenhet för att nå hållbara och långsiktiga resultat. Jag har över 20 års affärserfarenhet inom flera branscher  men längst inom detaljhandeln. 
 

Min coaching är inriktad till dig som är entreprenör, ledare eller nyföretagare. Som coach kan jag öppna dörren för nya tankar och idéer, hjälpa dig att lägga upp en plan, ge tips och nya perspektiv. Jag kan ge dig feedback som hjälper dig att se mönster och välja andra mer produktiva sätt att göra och tänka. Min coachingstil är en unik kombination av analytiskt tänkande, intuition och nyfikenhet med människan i fokus.

Med egen erfarenhet av ledarskap och verksamhets- och organisationsutveckling brinner jag för att bidra till utveckling för att skapa hållbar och långsiktig framgång för entreprenörer och organisationer för att de ska nå sin bästa version av sig själva.

 

I rollen som konsult har jag arbetat med olika uppdrag som bla utbildare och HR konsult. Har även i mina uppdrag som konsult skapat processer samt agerat chefsstöd. Med många års ledarerfarenhet och senast som HR-chef i ett globalt svenskt företag har jag genomfört coachande samtal, arbetat med SMARTA mål, ledarskapscoaching, utbildningar, chefs-och specialistrekryteringar samt drivit strategiska HR frågor på ledningsgruppsnivå. Detta har givit mig insikter och erfarenheter som jag kan bidra med i mina olika uppdrag.
 

Hill Holm Coaching & Consultings värderingar är:

- Utveckling 
- Inspiration
- Genuin 

 

inspiration

Vision

"Att skapa hållbara & långsiktiga resultat för individer och företag genom coaching som inspirerar till förändring och medvetenhet. "

© 2021 Hillholm Coaching & Consulting All rights reserved.

  • Facebook - svarta cirkeln
  • Spotify - svarta cirkeln
  • Linkedin - svarta cirkeln
  • Instagram - svarta cirkeln